Pozycja
397/2016
Sprawa
Ar-II.6743.458.2016
Inwestor
Karolina, Adam Święcik Marzena, Adam Płaza
Adres inwestycji
Ochojec, Bernarda Kuglera
Opis
BUDOWA sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Data wniosku
2 maja 2016
Termin do którego można wnieś sprzeciw
23 czerwca 2016