Pozycja
888/2016
Sprawa
Ar-II.6743.1036.2016
Inwestor
Janina Matuszczyk
Adres inwestycji
Kłokocin, Włościańska
Opis
BUDOWA sieć wodociągowa z przyłączami
Data wniosku
2 września 2016