Pozycja
1090/2016
Sprawa
Ar-II.6743.1275.2016
Inwestor
Gmina Miasta Rybnik
Adres inwestycji
Kłokocin, Dębowa
Opis
BUDOWA budowa oświetlenia ulicznego
Data wniosku
8 listopada 2016