Pozycja
1130/2016
Sprawa
Ar-II.6743.1293.2016
Inwestor
BEST-EKO sp. z o.o.
Adres inwestycji
Kłokocin, Poligonowa
Opis
BUDOWA przyłącze elektroenergetyczne generatora z silnikiem 1000kW
Data wniosku
18 listopada 2016
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 grudnia 2016