Pozycja
878/2017
Sprawa
Ar-II.6743.864.2017
Inwestor
Uliarczyk sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, Wodzisławska
Opis
BUDOWA budowa kanalizacji deszczowej oraz układu rozsączania z separatorem ropopochodnych i komorami drenażowymi
Data wniosku
14 sierpnia 2017