Pozycja
72/2018
Sprawa
Ar-II.6743.21.2018
Inwestor
Marcin Ruś
Adres inwestycji
Kłokocin, Rycerska 16a
Opis
ROZBUDOWA nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
17 stycznia 2018