Pozycja
74/2018
Sprawa
Ar-II.6743.25.2018
Inwestor
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres inwestycji
Smolna, Chabrowa 8, 10, 12,
Opis
BUDOWA zewnętrzna sieć wodociągowa przeciwpożarowa
Data wniosku
16 stycznia 2018
Termin do którego można wnieś sprzeciw
19 marca 2018