Pozycja
237/2018
Sprawa
Ar-II.6743.155.2018
Inwestor
Rybnickie Służby Komunalne
Adres inwestycji
Śródmieście, gen. Józefa Hallera - Pocztowa
Opis
BUDOWA sieć wodociągowa w związku z budową parkingu wielopoziomowego
Data wniosku
28 lutego 2018