Pozycja
346/2018
Sprawa
Ar-II.6743.128.2018
Inwestor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres inwestycji
Kamień, Hotelowa
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci elektroenergetycznej
Data wniosku
22 marca 2018
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 kwietnia 2018