Pozycja
1082/2018
Sprawa
Ar-II.6743.884.2018
Inwestor
Inżbud TT sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Rudzka
Opis
BUDOWA budowa sieci wod-kan wraz z przyłączami
Data wniosku
28 września 2018