Pozycja
1136/2018
Sprawa
Ar-II.6743.889.2018
Inwestor
Miasto Rybnik
Adres inwestycji
Ochojec, Rybnicka
Opis
BUDOWA rozbiórka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN i budowa nowej linii elektroenergetycznej
Data wniosku
9 października 2018