Pozycja
1309/2018
Sprawa
Ar-II.6743.1087.2018
Inwestor
INŻBUD TT Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Rudzka
Opis
BUDOWA budowa sieci kanalizacji deszczowej
Data wniosku
4 grudnia 2018