Pozycja
1315/2018
Sprawa
Ar-II.6743.890.2018
Inwestor
Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, Rajska-Lompy
Opis
BUDOWA budowa fragmentu sieci ciepłowniczej do wymiennikowni UHG
Data wniosku
1 października 2018