Pozycja
102/2019
Sprawa
Ar-II.6743.52.2019
Inwestor
Jerzy Kula
Adres inwestycji
Meksyk, Chwałowicka
Opis
BUDOWA rozbiórka istniejącego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej
Data wniosku
24 stycznia 2019