Pozycja
103/2019
Sprawa
Ar-II.6743.55.2019
Inwestor
Inżbud TT Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Kamień, Makowa
Opis
BUDOWA budowa sieci wod-kan wraz z przyłączami do nieruchomości
Data wniosku
25 stycznia 2019