Pozycja
324/2019
Sprawa
Ar-II.6743.274.2019
Inwestor
Miasto Rybnik
Adres inwestycji
Kłokocin, Bracka
Opis
BUDOWA częściowa rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej 20kV, wymiana słupa tej sieci oraz budowa odcinka linii kablowej 20kV
Data wniosku
21 marca 2019