Pozycja
351/2019
Sprawa
Ar-II.6743.337.2019
Inwestor
Osiedle Wrzosy Południe Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Leszczyńskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Data wniosku
29 marca 2019