Pozycja
377/2019
Sprawa
Ar-II.6743.354.2019
Inwestor
Barbara Graca-Cwynar
Adres inwestycji
Orzepowice, Energetyków
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Data wniosku
8 kwietnia 2019
Data wniesienia sprzeciwu
7 czerwca 2019