Pozycja
588/2019
Sprawa
Ar-II.6743.525.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Św. Józefa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej ś/c D40 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączem gazu ś/c D25 PE100 SDR11 RC oraz punkt redukcyjno-pomiarowy gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
23 maja 2019