Pozycja
589/2019
Sprawa
Ar-II.6743.526.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Śródmieście, Hutnicza
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej ś/c D40 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączami gazu ś/c D25 PE100 SDR11 RC oraz punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
23 maja 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
13 czerwca 2019