Pozycja
696/2019
Sprawa
Ar-II.6743.593.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, Barwna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
12 czerwca 2019