Pozycja
705/2019
Sprawa
Ar-II.6743.603.2019
Inwestor
Zniszczoł Bożena
Adres inwestycji
Kłokocin, Rycerska
Opis
ROZBUDOWA wykonanie tarasu przy budynku mieszkalnym
Data wniosku
14 czerwca 2019
Data wniesienia sprzeciwu
6 sierpnia 2019