Pozycja
707/2019
Sprawa
Ar-II.6743.609.2019
Inwestor
Aleksander Woźnica
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Krzywa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Data wniosku
17 czerwca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
2 września 2019