Pozycja
722/2019
Sprawa
Ar-II.6743.617.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Łączna
Opis
BUDOWA sieć gazowa s/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
18 czerwca 2019