Pozycja
770/2019
Sprawa
Ar-II.6743.653.2019
Inwestor
INŻBUD TT Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Rudzka
Opis
BUDOWA budowa sieci oświetlenia terenu zespołu budynków mieszkalnych
Data wniosku
2 lipca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
23 sierpnia 2019