Pozycja
790/2019
Sprawa
Ar-II.6743.673.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Maroko-Nowiny, Budowlanych
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej n/c
Data wniosku
5 lipca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 lipca 2019