Pozycja
856/2019
Sprawa
Ar-II.6743.705.2019
Inwestor
Damian Cichecki
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Kasztanowa
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Data wniosku
15 lipca 2019