Pozycja
899/2019
Sprawa
Ar-II.6743.750.2019
Inwestor
Marcin Gawałek, Adrian Oszek, Inez Szewczyk
Adres inwestycji
Popielów, Staffa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody
Data wniosku
24 lipca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
14 sierpnia 2019