Pozycja
900/2019
Sprawa
Ar-II.6743.751.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Smolna, Raciborska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia D90 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączem gazu niskiego ciśnienia D63 PE100 SDR11 RC oraz punktem pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku handlowo-usługowego
Data wniosku
24 lipca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
14 sierpnia 2019