Pozycja
908/2019
Sprawa
Ar-II.6743.754.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Norwida, Malinowa, Basztowa
Opis
BUDOWA budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączami gazu o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,35MPa
Data wniosku
25 lipca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 września 2019