Pozycja
915/2019
Sprawa
Ar-II.6743.760.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Kłokocin, Włościańska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
26 lipca 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
16 sierpnia 2019