Pozycja
943/2019
Sprawa
Ar-II.6743.783.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Rybnik-Północ, Pszczela
Opis
BUDOWA sieć gazowa niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
1 sierpnia 2019