Pozycja
947/2019
Sprawa
Ar-II.6743.787.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Józefa Rymera
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
1 sierpnia 2019
Data wniesienia sprzeciwu
14 sierpnia 2019