Pozycja
948/2019
Sprawa
Ar-II.6743.788.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, Dolna
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu
Data wniosku
1 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
22 sierpnia 2019