Pozycja
949/2019
Sprawa
Ar-II.6743.789.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, Ignacego Daszyńskiego
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
1 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
22 sierpnia 2019