Pozycja
963/2019
Sprawa
Ar-II.6743.794.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Smolna, Na Okrzeszyńcu
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej wraz z z budową przyłączy gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
6 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
23 września 2019