Pozycja
1000/2019
Sprawa
Ar-II.6743.815.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, Partyzantów
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia
Data wniosku
9 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
31 sierpnia 2019