Pozycja
1002/2019
Sprawa
Ar-II.6743.817.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Górnośląska
Opis
BUDOWA sieć gazowa ś/c wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
7 października 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
25 września 2019