Pozycja
1057/2019
Sprawa
Ar-II.6743.855.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, Pod Lasem
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC oraz punktem redukcyjno-pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
23 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
13 września 2019