Pozycja
1066/2019
Sprawa
Ar-II.6743.861.2019
Inwestor
Miasto Rybnik
Adres inwestycji
Kamień, Arki Bożka
Opis
BUDOWA budowa oświetlenia fragmentu ulicy
Data wniosku
26 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
16 września 2019