Pozycja
1071/2019
Sprawa
Ar-II.6743.866.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Witosa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej ŚR/C DZ 40 PE i przyłączy DZ 25 do budynków mieszkalnych
Data wniosku
28 sierpnia 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
18 września 2019