Pozycja
1085/2019
Sprawa
Ar-II.6743.891.2019
Inwestor
Cieślik Monika, Kramorz Halina, Policht Bożena, Frelich Jadwiga, Zdunek Teresa
Adres inwestycji
Wielopole, Jesionowa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody do działek budowlanych
Data wniosku
3 września 2019