Pozycja
1086/2019
Sprawa
Ar-II.6743.892.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, Małachowskiego
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej n/c z przyłączem
Data wniosku
3 września 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
25 września 2019