Pozycja
1180/2019
Sprawa
Ar-II.6743.940.2019
Inwestor
Aleksandra i Ireneusz Pawlas; Magdalena Chrostowska-Pawlas; Artur Pawlas; Janina i Krystian Pawlas
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, S. Małachowskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem
Data wniosku
19 września 2019