Pozycja
1202/2019
Sprawa
Ar-II.6743.951.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niewiadom, Przyjaźni
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
24 września 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
15 października 2019