Pozycja
1215/2019
Sprawa
Ar-II.6743.965.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Maroko-Nowiny, Orzepowicka, Wawelska, Floriańska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
Data wniosku
27 września 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
9 października 2019