Pozycja
1289/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1037.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Borki
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej śr/c DZ40 PE i przyłączy gazu DZ25 do budynków mieszkalnych
Data wniosku
17 października 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
31 października 2019