Pozycja
1321/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1052.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, Dolna 37C oraz 4
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej śr/c D40 PE100 SDR11 RC wraz z dwoma przyłączami gazu śr/c D25 PE100 SDR11 RC oraz punktami redukcyjni-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
24 października 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
14 listopada 2019