Pozycja
1358/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1081.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Kosów
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
5 listopada 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
22 listopada 2019