Pozycja
1417/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1111.2019
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Meksyk, ul. J. Chełmońskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej N/C DZ90, DZ63 wraz z przyłączami DZ40 gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
14 listopada 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
5 grudnia 2019